Γιατί να μάθω Γαλλικά;

 • Γλώσσα με ζωντανή παρουσία στις 5 ηπείρους
 • Μία από τις δύο γλώσσες εργασίας στην Ευρωπαϊκή ένωση
 • Γνωρίζοντας γαλλικά, μαθαίνεις πιο εύκολα άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες
 • Σπουδές σε πανεπιστήμια κύρους (Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Καναδάς)
 • 220 εκατομμύρια γαλλόφωνοι σε όλο τον κόσμο

Πτυχία

 • DELF A1
 • DELF A2
 • DELF B1
 • DELF B2
 • DALF C1
 • DALF C2

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων δίνεται τέλος Μαίου για την επόμενη σχολική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη όσο το δυνατό τους περιορισμούς που μας δίνονται.

Τα τμήματα που δίνουν εξετάσεις κάνουν τουλάχιστον 25 ώρες μάθημα extra χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για επιπλέον ενισχυτική διδασκαλία σε όσους μαθητές την χρειάζονται με την επίβλεψη και καθοδήγηση της καθηγήτριας.

Τι είπαν οι γονείς