(όπου σ = σελίδα και α= άσκηση)

Τάξη: a) Arbeitsb: σ: 113, σ: 114 (α:9) σ:115 (α:12) σ: 116 (α:15) σ: 117, 118
b) Kursbuch σ: 121, σ: 122 (α:14)

Σπίτι: a) Kursb σ:122 (α:15) σ:123 (α:18) σ:124 (α:19)
b) Arbeitsb: σ: 111 (α:10, 11) σ:115 (α: 13, 14), σ:116 (α:16)
c) Begleitheft: σ: 71 (Sport ως σελ. 72 organisiet),
Αντιγραφή + ορθογραφία μόνο ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα (χωρίς τις προτάσεις) σκέτες λέξεις