In der klasse:

UB: S. 85 Autgabe Ι, s. 87 A: 2+3, s.89  5+6, Διόρθωση πινακάκι με άρθρα + Grammatikland I. s. 179 A:3

 

Hausanfgaben:

Grammatikland I. s. 175 (όλη) , s. 176 ( το πινακάκι), s.177 ( τη ”δεύτερη” άσκηση) , s. 178 A:1