Ημερομηνία: 3/12/15
Τάξη: RB3
Καθηγητής: Γκούτου Έλενα
Μαθητής: Dimitrakopoulou Stavroula / Roudosi Alexandra
Στην τάξη:
Student’s:p.50/1.2.3,p.51/5.6.7 Grammar:p.57/2 Workbook:p.38/1.2.3
Για το σπίτι:
Student’s: p.50
Reading: p.51 / 4-Task 7
Grammar: p.56/1, p.58/3.4
Companion: p.32: 89-90,92-98, 102 by heart /89,93,95,97,98 Dictation/Sentences