HA:
KB: S: 15 Ub: 17 / S: 17 Ub: 20
AB: S:10  Ub: 17, 18 / S: 11 Ub: 19-21
BH: S:7   Ub: 7
* Να συνεννοηθείς με τη γραμματεία για το πότε θα γράψεις το test