Σας ενημερώνουμε ότι η κ. Κουρμούζη θα βρίσκεται στο φροντιστήριο για τυχόν πληροφορίες τις ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.-11:30 π.μ.