Σε αναγνώριση της πολυετούς εμπειρίας και των πολυάριθμων επιτυχιών του σχολείου μας, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει τις εξετάσεις MYLE και STYLE στο χώρο μας την Τρίτη 29/05. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές μας!