Στο σχολείο μας λειτουργούν δύο εργαστήρια με σκοπό τη δημιουργική και πρωτοποριακή εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, το εργαστήρι κατασκευών, το «Speak Art Lab» και το «Speak Dance Lab», το εργαστήρι με τις χορογραφίες και την εξ’ ολοκλήρου στα Αγγλικά καθοδήγηση.
Η χαρά και η διασκέδαση των μαθητών μας απεικονίζεται στο φωτογραφικό υλικό που θα βρείτε στην ιστοσελίδα και facebook του σχολείου μας!