Οι μαθητές μας μαθαίνουν χορογραφίες από καθηγήτρια Αγγλικών και επαγγελματία δασκάλα χορού.

Γιατί ……. Η μάθηση σε εμάς είναι διασκέδαση!