Μαργαρίτα Πούλη

Είμαι απόφοιτος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζομαι επί 27 έτη στην εκπαίδευση, παρακολουθώντας, αφομοιώνοντας και αξιοποιώντας κα