Βίκυ Κουρμούζη

Το Speak & Write είναι η πραγματοποίηση ενός ονείρου, το αποτέλεσμα της μέχρι τώρα εικοσάχρονης πορείας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Για μένα στάθηκε πηγή ενέργεια

Βίκυ Κουρμούζη

“Το Speak & Write είναι η πραγματοποίηση ενός ονείρου, το αποτέλεσμα της μέχρι τώρα εικοσάχρονης πορείας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Για μένα στάθηκε πηγή ενέργε