Ως απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και της Ανώτερης Σχολής χορού “Ραλλού Μάνου” αγαπώ τόσο τον χορό όσο και την αγγλική γλώσσα. Αποτελούν και τα δύο πηγή έμπνευσης για μένα, όπως και τα παιδιά. Ωστόσο, τα παιδιά εκτός από πηγή έμπνευσης αποτελούν και μια πρόκληση. Στόχος μου, λοιπόν, είναι να εμπνευστώ και να εμπνεύσω τους μαθητές μου. Να αποκτήσουμε μαζί γνώσεις αλλά και εμπειρίες που θα μας συνοδεύουν για μια ζωή.