Οι σπουδές μου στην επικοινωνιακή μεθοδολογία διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με έκαναν να ανακαλύψω ότι το μυστικό για την επιτυχή εκμάθηση μια γλώσσας, είναι η βιωματική μάθηση. Στόχος κάθε μαθήματος μου είναι να δίνω στους μαθητές μου κίνητρα να οικειοποιούνται τις γνώσεις εμπειρικά και παραγωγικά, ώστε να τις κατακτήσουν. Επιτυχία για μένα είναι να αγαπήσουν οι μαθητές μου την αγγλική γλώσσα και να αποκτήσουν μια ευχάριστη εμπειρία από την εκμάθησή της.