Είμαι απόφοιτος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζομαι επί 27 έτη στην εκπαίδευση, παρακολουθώντας, αφομοιώνοντας και αξιοποιώντας κατάλληλα όλες τις εξελίξεις στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, ιδιαίτερα κατά τη σχολική ηλικία. Η εμπειρία μου συνίσταται στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων και επιπέδων της γαλλικής γλώσσας, σε διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης και κάθε ηλικίας μαθητικό κοινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Κύρια βάση του τρόπου διδασκαλίας μου αποτελεί η καλλιέργεια στο μαθητή της αγάπης για τη γλώσσα.