Το ενδιαφέρον μου και η αγάπη μου για τις ξένες γλώσσες με οδήγησαν στη Γερμανική Φιλολογία. Το τέταρτο έτος των σπουδών μου, έλαβε χώρα στο Julius Maximilian’s Universitaet Wuerzburg, πράγμα που με έκανε να νιώσω ως δική μου την καθημερινότητα και τις συνήθειες του λαού που ομιλεί την γλώσσα ως μητρική του. Με την αποφοίτηση μου ξεκινά η επαγγελματική μου διαδρομή, η οποία περιλαμβάνει εργασία μεταξύ άλλων σε ιδιωτικό και δημόσιο σχολείο. Κάπου εκεί συνέχισα τις σπουδές μου στο ΕΑΠ, κάνοντας μεταπτυχιακό με ειδίκευση στην διδακτική της γερμανικής γλώσσας. Για μένα η εκπαίδευση των μαθητών μου είναι μια εμπειρία, η οποία καθημερινά εμπλουτίζεται με καινούργια μέσα. Επιδίωξη μου είναι το μάθημα να είναι αγαπητό, επικοινωνιακό και άμεσα χρήσιμο.