Το φροντιστήριο ξένων γλωσσών της κας Βίκυς Κουρμούζη συνδυάζει τη μάθηση και τη γνώση σε ένα μαθησιακό περιβάλλον με κυρίαρχα στοιχεία την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών. Η μάθηση προσφέρεται μεσω μιας διασκεδαστικής και ψυχαγωγικής εμπειρίας με αποτέλεσμα τα παιδιά να πετυχαίνουν τους στόχους τους! Άξιο λόγου είναι πως παρόλο που τα τμήματα είναι ομαδικά, επιτυγχάνεται η εξατομικευμένη μάθηση και αυτό έγκειται στην προσπάθεια και το ενδιαφέρον που φέρει το διδακτικό προσωπικό στο κάθε παιδί ξεχωριστά!