Στο “Speak and Write” επιβεβαιώνεται καθημερινά αυτό που λένε… ότι “ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει, αλλά ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει”. Στο “Speak and Write” ο δάσκαλος δεν είναι απλά επάγγελμα, αλλά λειτούργημα!